+421 904 707 941

Kontaktné a fakturačné údaje

MAYMAL s.r.o.


Právna forma : 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným

Register : 

 Obchodný register  Okresného súdu Žilina

Číslo zápisu : 

 Vložka číslo:  68402/L

Korešpondenčná adresa :

 MAYMAL s.r.o., Pod Kanálom 29/40, Lipovec 038 61
IČO:

 51042207

DIČ:

 2120576557

IČ DPH:

 SK 2120576557


 

Platobné údaje

 

Tatra Banka

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

SK80 1100 0000 0029 xxxx xxxx

SWIFT: TATRSKBX